Zakres kontroli
Modernizacja źrodeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Rybnika-etap I
Kontrolujący
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-03-09
Data zakończenia
2012-03-09
Publikacja: 23 maja 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)