Zakres kontroli
Dochody utracone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
Kontrolujący
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-05-08
Data zakończenia
2012-05-14
Załączone dokumenty
Publikacja: 24 maja 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)