Zakres kontroli
Protokół z kontroli Realizacji Projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku", przeprowadzonej przez kontrolerów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 26-30 kwietnia 2004 r.
Data rozpoczęcia
2004-05-19
Załączone dokumenty