Zakres kontroli
Protokół z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie: Prawidłowość gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE PL 9903.01.01 "Małe projekty infrastrukturalne" w okresie od 01.10.2000 do 31.12.2003, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach od 27.07 - 19.10.2004 r.
Data rozpoczęcia
2004-12-16
Załączone dokumenty