Zakres kontroli
Protokół z kontroli realizacji projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 - "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" przeprowadzonej przez eksperta DTZ-NFOŚiGW w  Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 08-12.08.2005.
Data rozpoczęcia
2005-09-22
Załączone dokumenty