Zakres kontroli
Dokumenty z kontroli realizacji projektu FS nr CCI  2001/PL/16/P/PE/025 - "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" w zakresie organizacji postępowań o zamówienie publiczne oraz zawierania umów, przeprowadzonej przez eksperta Wydziału Przetargów NFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 28-29.09.2005.
Data rozpoczęcia
2005-09-30