Zakres kontroli
Protokół z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań konwojowych przez Straż Miejską w Rybniku przeprowadzonej przez kontrolerów KWP w Katowicach w dniach 04, 06 i 15.05.2005. Załączniki do protokołu oraz odpowiedzi Straży Miejskiej są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta.
Data rozpoczęcia
2005-12-27
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 359 KB]