Zakres kontroli
Protokół z kontroli doraźnej w zakresie realizacji Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-9.10.2006.
Data rozpoczęcia
2006-10-10
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 111 KB]