Zakres kontroli
Protokół z kontroli problemowej na temat funkcjonalności lokalu dla potrzeb przeprowadzenia poboru oraz sporządzenia i prowadzenia dokumentacji dotyczącej poboru przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji ŚUW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 3 kwietnia 2006 r.
Data rozpoczęcia
2006-10-26
Załączone dokumenty