Zakres kontroli
Protokół z kontroli realizacji programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami" przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Śląskiego PFRON w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 3 kwietnia 2006 r.
Data rozpoczęcia
2006-12-05
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 512 KB]