Zakres kontroli
Realizacja przez Prezydenta Miasta Rybnika niektórych zadań organów Gminy określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Kontrolujący
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-04-24
Data zakończenia
2012-04-24
Publikacja: 25 lipca 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)