Zakres kontroli
Protokół z kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z w/w środków w ramach Funduszu Spójności - Projekt nr 2001/PL/16/P/PE/025 - Budowa kanalizacji w gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 13 września - 17 listopada 2006 r.
Data rozpoczęcia
2006-12-14
Załączone dokumenty