Zakres kontroli
Protokół z kontroli oceny stopnia realizacji inwestycji w Mieście Rybniku w ramach tworzenia nowych miejsc pracy, dotyczącej inwestycji: "Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Podmiejskiej" oraz "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach", przeprowadzonej przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 21 grudnia 2006 r.
Data rozpoczęcia
2006-12-22
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 174 KB]