Zakres kontroli
Informacja pokontrolna z kontroli w zakresie stanu realizacji i wydatkowania środków projektu: "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik", przeprowadzonej przez pracowników Ministerstwa Transportu w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach sierpniu 2006 r
Data rozpoczęcia
2007-03-29
Załączone dokumenty