Zakres kontroli
Informacja pokontrolna z kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków ZPORR dla projektu "Nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej - przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku", przeprowadzonej przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 18-29 września 2006 r.
Data rozpoczęcia
2007-03-29
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 2039 KB]