Zakres kontroli
Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy na "Budowę kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku", przeprowadzonej przez inspektora WFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 26-27 marca 2007 r.
Data rozpoczęcia
2007-03-29
Załączone dokumenty