Zakres kontroli
Protokół z kontroli w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu: "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik", przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 14 lutego - 20 kwietnia 2007
Data rozpoczęcia
2007-05-28
Załączone dokumenty