Zakres kontroli
Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminach: Rybnik, Gaszowice, Jejkowice (...)", przeprowadzonej przez inspektora WFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 21-22 maja 2007 r.
Data rozpoczęcia
2007-05-28
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 897 KB]