Zakres kontroli
Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rybnika, przeprowadzonej przez pracownika Archiwum Państwowego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 26 kwietnia 2007 r.
Data rozpoczęcia
2007-06-06
Załączone dokumenty