Zakres kontroli
Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w ramach umowy nr 182/2006/66/OZ/uk/P na zadanie "Budowa pryzmowej kompostowni odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku" przeprowadzonej przez pracownika WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 1 sierpnia 2007 r.
Data rozpoczęcia
2007-08-07
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 343 KB]