Zakres kontroli
Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Sławików do ul. Łanowej w Rybniku" przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 30 października 2007 r.
Data rozpoczęcia
2007-10-31
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 356 KB]