Zakres kontroli
Protokół z kontroli doraźnej w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych Miasta Rybnik przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-7 lutego 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-02-14
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 1824 KB]