Zakres kontroli
Protokół z kontroli realizacji projektu budowy kanalizacji w Rybniku przeprowadzonej przez kontrolerów Departamentu kontroli Funduszu Spójności NFOŚiGW, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-8 lutego 2008 r. Załączniki do protokołu są do wglądu w Urzędzie Miasta
Data rozpoczęcia
2008-02-14
Załączone dokumenty