Zakres kontroli
Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, budowa kotłowni gazowej i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach" przeprowadzonej przez kontrolerów WFOŚiGW, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 15 kwietnia 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-04-23
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 336 KB]