Zakres kontroli
Protokół z kontroli problemowej dot. określenia stopnia realizacji i prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonych na zadania ustawowo zlecone gminie Rybnik w 2007 r., przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 22 lutego 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-05-21
Załączone dokumenty