Zakres kontroli
Protokół z kontroli przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp przeprowadzonej przez kontrolerów Okręgowego inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 29 maja - 24 czerwca 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-08-19
Załączone dokumenty