Zakres kontroli
Protokół z kontroli na zakończenie realizacji Projektu SPOT/2.2/65/04 "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik", przeprowadzonej przez kontrolerów Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 21-25 kwietnia 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-10-16
Załączone dokumenty