Zakres kontroli
Protokół z planowej kontroli prawidłowości stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz KPA w postępowaniach obejmujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej organu I instancji, przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 20-21 marca 2008 r. Zmiana protokołu (z protokołu zostały usunięte wybrane informacje na podstawie art. 23.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych)
Data rozpoczęcia
2008-11-12
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 615 KB]