Zakres kontroli
Raport pokontrolny z wizytacji obiektu dofinansowanego z funduszu rozwoju kultury fizycznej - Basen w Boguszowicach.
Data rozpoczęcia
2009-04-16
Załączone dokumenty