Zakres kontroli
Raport z kontroli "Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w roku 2008", przeprowadzonej przez inspektora skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 7 kwietnia - 5 maja 2009 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) oraz art. 293 § 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz. 60 z późn. zm.). Organ, który dokonał wyłączenia: Prezydent Miasta Rybnika.
Data rozpoczęcia
2009-05-25
Załączone dokumenty