Zakres kontroli
Protokół z kontroli kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej przez inspektorów Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 29 kwietnia 2009 r.
Data rozpoczęcia
2009-05-28
Załączone dokumenty