Zakres kontroli
Protokół z kontroli w zakresie gromadzenia i podziału środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowania środkami powiatowego i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeprowadzonej przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli - delegatura w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 7 kwietnia - 18 maja 2009 r
Data rozpoczęcia
2009-06-04
Załączone dokumenty