Zakres kontroli
Protokół z kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji umowy nr 38/2007/66/OW/ot/ip/P, przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 11-12 maja 2009 r
Data rozpoczęcia
2009-06-18
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 505 KB]