Zakres kontroli
Protokół z kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji umowy nr 70/2007/66/OW/ot/ip/P, przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 20-21 kwietnia 2009 r.
Data rozpoczęcia
2009-06-18
Załączone dokumenty