Zakres kontroli
Informacja pokontrolna z kontroli planowanej dotyczącej realizacji Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku", przeprowadzonej przez kontrolerów NFOŚiGW w Warszawie, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 22-26 czerwca 2009 r.
Data rozpoczęcia
2009-07-28
Załączone dokumenty