Zakres kontroli
Nowowybudowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - kwatera II etap III
Kontrolujący
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-12-17
Data zakończenia
2012-12-20
Publikacja: 21 stycznia 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
Aktualizacja: 22 stycznia 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)