Zakres kontroli
Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miasta
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2012-11-22
Data zakończenia
2012-11-23
Załączone dokumenty
Publikacja: 17 kwietnia 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
Aktualizacja: 17 kwietnia 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)