Zakres kontroli
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Kontrolujący
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach
Data rozpoczęcia
2013-03-05
Data zakończenia
2013-03-22
Publikacja: 7 maja 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)