Zakres kontroli
Kontrola postępowania z dokumentacją Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku
Kontrolujący
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
Data rozpoczęcia
2013-01-31
Data zakończenia
2013-01-31
Publikacja: 26 czerwca 2013 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)