Zakres kontroli
Kontrola realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności urzędów stanu cywilnego oraz z zakresu przepisów dotyczących zmiany imienia i nazwiska
Kontrolujący
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Data rozpoczęcia
2013-03-14
Data zakończenia
2013-04-05
Publikacja: 26 czerwca 2013 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)