Zakres kontroli
Kontrola projektu "Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR"
Kontrolujący
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Data rozpoczęcia
2014-04-08
Data zakończenia
2014-05-14
Załączone dokumenty
Publikacja: 10 czerwca 2014 r. Mirosława Adamczyk (Główny specjalista Or)