Zakres kontroli
Częściowa weryfikacja zwrotu podatku od towarów i usług za 07/2014
Kontrolujący
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku
Data rozpoczęcia
2014-10-07
Data zakończenia
2014-10-22
Załączone dokumenty
Publikacja: 25 listopada 2014 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)