Zakres kontroli
Przebudowa wiaduktu na ul. Żorsklej w ciągu DW 935
Data rozpoczęcia
2014-08-22
Data zakończenia
2014-09-26
Publikacja: 11 grudnia 2014 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 11 grudnia 2014 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)