Zakres kontroli
Realizacja zadań programu ochrony powietrza przez Urząd Miasta Rybnika
Kontrolujący
Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Data rozpoczęcia
2014-12-09
Data zakończenia
2015-01-21
Załączone dokumenty
Publikacja: 22 stycznia 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)