Zakres kontroli
Kontrola projektu "Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych"
Kontrolujący
Śląski Urząd Marszałkowski - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2015-01-12
Data zakończenia
2015-01-22
Publikacja: 6 lutego 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 6 lutego 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)