Zakres kontroli
Kontrola realizacji projektu Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2015-01-12
Data zakończenia
2015-01-22
Publikacja: 11 marca 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 11 marca 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)