Zakres kontroli
Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika
Data rozpoczęcia
2014-10-07
Załączone dokumenty
Publikacja: 18 marca 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)