Zakres kontroli
Kontrola na zakończenie projektu "Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowskiego do granic miasta
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2014-10-07
Data zakończenia
2014-10-13
Publikacja: 20 marca 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)