Zakres kontroli
Kontrola projektu pod nazwą Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2014-11-15
Data zakończenia
2014-11-15
Załączone dokumenty
Publikacja: 1 kwietnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 1 kwietnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)