Zakres kontroli
Kontrola projektu "Rybnicka szkoła przyszłości"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Data rozpoczęcia
2014-10-30
Data zakończenia
2014-11-03
Publikacja: 8 kwietnia 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)